OSČUS Novinky

Pokyny předsedy ČUS

Vážení sportovní přátele, pod textem Vám zasíláme odkazy na Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS za rok 2017. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje […]

Všechny novinky