OSČUS Novinky

Závěry konference Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti

Vážení sportovní přátele, ve čtvrtek 7. 2. 2019 se uskutečnila v Praze konference České unie sportu pod názvem „Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti“, kde byla klíčovým tématem stále se snižující úroveň pohybové gramotnosti obyvatel ČR.   V rámci konference vystoupili erudovaní odborníci – sportovní pedagogové a trenéři, představitelé armády, lékaři z oboru sportovní medicíny a další specialisté […]

Sportovec Zlínského kraje za rok 2018

Vážení sportovní přátele, Zlínský kraj vyhlásil Výzvu k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2018. V příloze zasílám potřebné dokumenty. Nominace zasílejte, jak je uvedeno ve Výzvě, do 28. 2. 2019.   Další info Odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad Zlínského kraje třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín […]

Nové úrazové pojištění členů platné od 1. 2. 2019

Vážení sportovní přátelé, Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby/tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě. […]

Všechny novinky