OSČUS Novinky

Děkovný dopis představitelům TJ/SK

Níže přikládáme děkovný dopis adresovaný představitelům sportovních klubů a tělovýchovných jednot za účast v dotazníkovém šetření, do kterého se zapojilo 2 000 klubů a jednot. V dopise jsou přiložené i některé mediální výstupy z tohoto dotazníkového šetření. Dotazníky jsme opět otevřeli a rádi si přečteme další příběhy či odpovědi od představitelů sportovních klubů a tělovýchovných jednot, kteří […]

Informační systém ČUS – Finanční výkazy

Nezapomeňte, že do 31. 3. 2018 máte vyplnit finanční výkazy do IS ČUS.  V rozvaze je nové tlačítko, které umožňuje překlopit konečné stavy z předcházejícího roku na počáteční. Toto tlačítko se neobjevuje ve dvou případech: 1) Pokud nemám vyplněnou rozvahu v minulém roce. 2) Pokud jsem přešel na jiný typ účetnictví.

Všechny novinky