Archiv

MŮJ KLUB 2021

Aktuální čísla k Výzvě

Dodatek č. 4 Výzvy

Dodatek č. 3 Výzvy

Dodatek č. 2 Výzvy

Dodatek č. 1 Výzvy

Výzva k podávání žádostí

 

PROVOZ A ÚDRŽBA 2021

Vyplácení Výzvy

Výzva PROVOZ A ÚDRŽBA

Dodatek č. 1 Výzvy

Dodatek č. 2 Výzvy

Vzor plné moci

Doložení vlastnické struktury

Přehled předpokládaných nákladů sportovišť

Pomocná tabulka pro výpočet nákladů na zaměstnance

 

MŮJ KLUB 2020

Podklady pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace

Proplacené dotace

Výzva k podávání žádostí

 

MŮJ KLUB 2019

Proplacené dotace

Přehled vyplacených finančních prostředků

Vyúčtování dotace

 

MŮJ KLUB 2018

Rozdělení dotačních prostředků 1. část

Rozdělení dotačních prostředků 2. část

Rozdělení dotačních prostředků 3. část

Rozdělení dotačních prostředků 4. část

Rozdělení dotačních prostředků 5. část

Rozdělení dotačních prostředků 6. část

Rozdělení dotačních prostředků 7. část