OSČUS Novinky

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2019 OKRESU VSETÍN

Vážení sportovní přátele, ve čtvrtek 27. 2. 2020 od 18:00 v Kulturním domě ve Vsetíně se bude konat akce NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2019 okresu Vsetín. Všichni jste srdečně zváni. Vstup na tuto akci je VOLNÝ. Přijďte podpořit vyhlášené sportovce.  

Průzkum ČUS 2020

Vážení zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot, obracíme se na Vás s žádostí o součinnost. Česká unie sportu potřebuje k publicitě práce sportovních klubů a k prosazování lepších podmínek pro jejich činnost nové aktuální informace. Proto Vás zdvořile žádáme, abyste se zapojili do nového průzkumu ČUS. Jedná se o rychlé vyplnění on-line dotazníku s jednoduchými […]

Zpravodaj ČUS 1_2020

Vážení přátele, byl vydán nový díl zpravodaje ČUS 1_2020. Celé znění tohoto zpravodaje naleznete zde.

Dotační programy Zlínského kraje na rok 2020

Vážení sportovní přátele, ve dnech 20. 1. 2020 – 12. 2. 2020 můžete žádat o dotace Zlínského kraje, jednotlivé dotační programy ve sportu: https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-20-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality-15974.html https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-20-podpora-sportu-v-obcich-do-2-000-obyvatel-aktuality-15973.html https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-20-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu-aktuality-15972.html   Přikládám také odkaz na všechny vyhlášené dotační programy Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/dotacni-programy-zlinskeho-kraje-na-rok-2020-cl-4726.html.   V případě dotazů pište nebo volejte na: Ing. Tomáš Duda tel. 577043748, nebo 731555158 Email: tomas.duda@kr-zlinsky.cz

Zpravodaj ČUS 10_2019

Vážení přátele, byl vydán nový díl zpravodaje ČUS 10_2019. Celé znění tohoto zpravodaje naleznete v dokumentech.

Čerpání dovolené

Ve dnech 20. 12. 2019 – 1. 1. 2020 budeme čerpat řádnou dovolenou. Děkujeme za pochopení.

Vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2019

Vážení sportovní přátele, jen vám chci připomenout, že od 1. 12. 2019 můžete vyúčtovávat dotaci MŮJ KLUB 2019. Manuál k vyúčtování – MUJ_KLUB_2019_manual vyuctovaní a FV. Formulář vyúčtování (vyúčtování + finanční vypořádání) – MK2019_vyúčtování_vypořádání. Datum pro nahrání do IS-SPORT a zaslání na MŠMT je do 15. 2. 2020 – doporučuje se však nahrání a zaslání v dřívějším termínu, […]

Aktualizace členské základny v IS ČUS do 31.12.2019

Vážení sportovní přátele, nezapomeňte, že do 31. 12. 2019 je potřeba aktualizovat vaši členskou základnu. Manuál, jak navést nové členy, vymazat členy nebo upravit členy, naleznete zde. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, obraťte se na nás.

Vyhlašování sportovců a kolektivů okresu Vsetín za rok 2019

Vážení sportovní přátele, jen vám chci připomenout, abyste zasílali formuláře vašich nejlepších sportovců a kolektivů za rok 2019. Vyplněný formulář zasílejte emailem do 6. 1. 2020 zpět na tento e-mail ve formátech pdf a doc/docx (obojí). Formulář návrhu Vyhlášení nejlepších sportovců se bude konat výjimečně ve čtvrtek 27. 2. 2020 – více informací dostanete později. […]

Zpravodaj ČUS 9_2019

Vážení přátele, byl vydán nový díl zpravodaje ČUS 9_2019. Celé znění tohoto zpravodaje naleznete v dokumentech.

Projekt “ČUS SPORTUJ S NÁMI 2020”

Připomínám, že do 30. 11. 2019 můžete zasílat přihlášky do akce ČUS SPORTUJ S NÁMI 2020. Přihlášku naleznete zde. Podmínky zařazení akcí do projektu: organizátor musí být členským subjektem ČUS; akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti; minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné); akce […]

MŮJ KLUB 2019 – dotace jsou rozděleny a téměř vyplaceny

V rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 byla k 19.11.2019 navržena dotace pro celkem 5.538 žadatelů v objemu přes 1 282 488 453 Kč, z toho bylo k tomuto datu vyplaceno 4.783 spolků v celkové výši více než 1.134 mld. Kč. 430 klubů nesplnilo podmínky přidělení dotace. Více informací se dozvíte zde.

Nevyřízení žádosti o poskytnutí dotace z programu MŠMT Můj klub 2019

Žádáme kluby, které v letošním roce neobdržely státní dotaci „Můj klub“, a to z toho důvodu, že neodevzdaly k vyúčtování za rok 2018 tabulku „vypořádání dotace se státním rozpočtem za rok 2018“ nebo zaslaly vyúčtování později, aby se ihned ozvaly na sekretariát OS ČUS Vsetín.

Národní sportovní agentura se představila na půdě ČUS. Role územních pracovišť bude důležitá, prohlásil Hnilička

Jaké jsou vize a hlavní úkoly Národní sportovní agentury, která vznikla v srpnu a od roku 2021 přebere kompletně státní podporu od MŠMT? To se mohli dozvědět zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot na republikové poradě, která se konala ve čtvrtek 7. listopadu v aule České unie sportu. Plány prezentoval předseda agentury Milan Hnilička nebo místopředseda […]

Všechny novinky