OSČUS Novinky

Vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2019

Vážení sportovní přátele, jen vám chci připomenout, že od 1. 12. 2019 můžete vyúčtovávat dotaci MŮJ KLUB 2019. Manuál k vyúčtování – MUJ_KLUB_2019_manual vyuctovaní a FV. Formulář vyúčtování (vyúčtování + finanční vypořádání) – MK2019_vyúčtování_vypořádání. Datum pro nahrání do IS-SPORT a zaslání na MŠMT je do 15. 2. 2020 – doporučuje se však nahrání a zaslání v dřívějším termínu, […]

Aktualizace členské základny v IS ČUS do 31.12.2019

Vážení sportovní přátele, nezapomeňte, že do 31. 12. 2019 je potřeba aktualizovat vaši členskou základnu. Manuál, jak navést nové členy, vymazat členy nebo upravit členy, naleznete zde. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, obraťte se na nás.

Vyhlašování sportovců a kolektivů okresu Vsetín za rok 2019

Vážení sportovní přátele, jen vám chci připomenout, abyste zasílali formuláře vašich nejlepších sportovců a kolektivů za rok 2019. Vyplněný formulář zasílejte emailem do 6. 1. 2020 zpět na tento e-mail ve formátech pdf a doc/docx (obojí). Formulář návrhu Vyhlášení nejlepších sportovců se bude konat výjimečně ve čtvrtek 27. 2. 2020 – více informací dostanete později. […]

Zpravodaj ČUS 9_2019

Vážení přátele, byl vydán nový díl zpravodaje ČUS 9_2019. Celé znění tohoto zpravodaje naleznete v dokumentech.

Projekt “ČUS SPORTUJ S NÁMI 2020”

Připomínám, že do 30. 11. 2019 můžete zasílat přihlášky do akce ČUS SPORTUJ S NÁMI 2020. Přihlášku naleznete zde. Podmínky zařazení akcí do projektu: organizátor musí být členským subjektem ČUS; akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti; minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné); akce […]

MŮJ KLUB 2019 – dotace jsou rozděleny a téměř vyplaceny

V rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 byla k 19.11.2019 navržena dotace pro celkem 5.538 žadatelů v objemu přes 1 282 488 453 Kč, z toho bylo k tomuto datu vyplaceno 4.783 spolků v celkové výši více než 1.134 mld. Kč. 430 klubů nesplnilo podmínky přidělení dotace. Více informací se dozvíte zde.

Národní sportovní agentura se představila na půdě ČUS. Role územních pracovišť bude důležitá, prohlásil Hnilička

Jaké jsou vize a hlavní úkoly Národní sportovní agentury, která vznikla v srpnu a od roku 2021 přebere kompletně státní podporu od MŠMT? To se mohli dozvědět zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot na republikové poradě, která se konala ve čtvrtek 7. listopadu v aule České unie sportu. Plány prezentoval předseda agentury Milan Hnilička nebo místopředseda […]

ČUS SPORTUJ S NÁMI 2020

Vážení přátele, od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 se můžete registrovat do akce ČUS SPORTUJ S NÁMI 2020.   Podmínky zařazení akcí do projektu: organizátor musí být členským subjektem ČUS; akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti; minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu […]

Seminář na téma Žádost o dotaci MŮJ KLUB 2020

Vážení přátele, ve středu 23. 10. 2019 od 15:00 se uskuteční seminář na téma Žádost o dotaci MŮJ KLUB 2020. Seminář proběhne v zasedací místnosti (2. patro) Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. na adrese Svárov 1082, 755 01 Vsetín.

!Výzva MŮJ KLUB 2020!

MŠMT zveřejnilo Výzvu na program MŮJ KLUB na rok 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. . Žádosti se budou podávat prostřednictvím systému IS-SPORT – http://is-sport.msmt.cz . Systém má být aktivován nejpozději od 7. října 2019. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019. Znění Výzvy a […]

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PODPROGRAMU 133D 531 PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU – ÚSC, SK A TJ

MŠMT vyhlásilo výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ. Více informací se dozvíte na webových stránkách: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-3.

Všechny novinky