Informace

Postup:

 1. Zájemce vyplní přihlášku.
 2. Zájemce doručí vyplněnou přihlášku, orazítkovanou a podepsanou 2 zástupci spolku:
  • Osobně do sídla OS ČUS Vsetín, z. s..
  • Poštou na adresu: OS ČUS Vsetín, z. s., Svárov 1082, 755 01 Vsetín.
 3. Poté bude přihláška předložena na nejbližším zasedání výkonného výboru, který rozhodne o přijetí/nepřijetí.
 4. O přijetí jsou spolky informovány e-mailem.

Povinnosti členů:

 1. Přijatým spolkům bude zřízen informační systém ČUS, ve kterém si spolky povedou členskou základnu, pasport, finanční výkazy a také všeobecné informace o spolku.
 2. Platba členského příspěvku, jehož splatnost bývá do 30. 9. daného roku. Cena členství je 1Kč za člena.
 3. Účast na VH OS ČUS Vsetín, z. s.

Výhody členství:

 1. Konzultace v oblasti dotací a příspěvků.
 2. Vedení účetnictví za zvýhodněných podmínek.
 3. Poradenství v oblasti daní, účetnictví, personalistiky, práva a legislativy.
 4. Úrazové pojištění na všech klubových akcí (soustředění, turnaje, zápasy, tréninky).
 5. Výhodné podmínky k pojištění odpovědnosti za své činnosti.
 6. Možnost zapojení své akce do programu ČUS Sportuj s námi!
 7. Zahrnutí všech svých akcí pod jednotnou smlouvu se společností OSA a INTERGRAM.
 8. Možnost požádat o ocenění svých zasloužilých členů, kteří přispěli k rozvoji sportu v okrese.