Seminář na téma Žádost o dotaci MŮJ KLUB 2020

Vážení přátele,

ve středu 23. 10. 2019 od 15:00 se uskuteční seminář na téma Žádost o dotaci MŮJ KLUB 2020. Seminář proběhne v zasedací místnosti (2. patro) Okresního sdružení České unie sportu Vsetín, z.s. na adrese Svárov 1082, 755 01 Vsetín.

!Výzva MŮJ KLUB 2020!

MŠMT zveřejnilo Výzvu na program MŮJ KLUB na rok 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. . Žádosti se budou podávat prostřednictvím systému IS-SPORT – http://is-sport.msmt.cz . Systém má být aktivován nejpozději od 7. října 2019. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019. Znění Výzvy a příloh naleznete na webových stránkách http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020.