Okresní sdružení České unie sportu Vsetín, z. s. je samostatný právní subjekt. Na území okresu Vsetín sdružuje SK/TJ, které se dobrovolně přihlásí. Pro sdružené SK/TJ, okresní sportovní svazy, i další sportovní subjekty plní roli v poskytování potřebných služeb. Plní taktéž roli servisního centra sportu. Zajišťuje odborný servis SK/TJ, administraci a poradenství v oblasti dotací a vytváří potřebné podmínky pro sportovní svazy, které organizují základní sportovní soutěže pro mládež i dospělé.