PROVOZ A ÚDRŽBA

Provoz a údržba 2022 – žádost

Aktuální znění Výzvy
Dodatek č. 1
Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace
Přehled předpokládaných nákladů sportovišť
Formulář čestného prohlášení o bezdlužnosti
Vzor plné moci
Formulář čestného prohlášení o podílu v dalších osobách
Původní znění Výzvy
Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace

Provoz a údržba 2022 – vyúčtování

Závazné pokyny pro vyúčtování a vypořádání
Vyúčtování a vypořádání
Čestné prohlášení
Avízo vratky podání