PROVOZ A ÚDRŽBA

PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

Aktuální znění Výzvy

PROVOZ A ÚDRŽBA 2021

Vyplácení Výzvy

Výzva PROVOZ A ÚDRŽBA

Dodatek č. 1 Výzvy

Dodatek č. 2 Výzvy

Vzor plné moci

Doložení vlastnické struktury

Přehled předpokládaných nákladů sportovišť

Pomocná tabulka pro výpočet nákladů na zaměstnance