SÍŇ SLÁVY za rok 2011

Trčka Bohumír
Rok narození: 1938
Sportovní klub POLICIE Vsetín

Jako člen TJ Slovan Vsetín se v roce 1971 seznámil s lukostřelbou, kterou od té doby propagoval. Aktivně závodil za TJ Ostrava-Mariánské Hory. Od roku 1978 člen RH Vsetín – předseda oddílu lukostřelby. V roku 1991 založil Sportovní klub policie Vsetín. Dlouholetý člen Českého lukostřeleckého svazu, 4 roky vykonával funkci revizní komise, je trenérem lukostřelby III. třídy a rozhodčí lukostřelby 3. třídy. Za jeho trenérského působení v SKP Vsetín, lukostřelci SKP Vsetín, získali 14 mistrovských titulů. Současný aktivní člen oddílu lukostřelby při SKP Vsetín. Příkladně pracuje s mládeží. Předseda Revizní komise RS ČSTV Vsetín.

 

SÍŇ SLÁVY za rok 2012

Baroš Jiří
Ročník narození: 1937
TJ Valašské Meziříčí o.s.

Baroš

Jiří Baroš pracuje ve sportu od roku 1950, nejdříve v Sokole, pak v Tatranu Valašské Meziříčí a po sjednocení tělovýchovného hnutí v Československu v TJ Valašské Meziříčí. Oddíly turistický a lyžařský byly nejdříve sloučené. V té době vedl Jiří Baroš po 4 roky turistickou základnu na Hlavaté, v roce 1971 byl v čele největší sportovní akce TJ Přeboru republiky v běhu mužů na 50 km – Hansův memoriál. Od roku 1962 pracuje jako trenér lyžařského oddílu běh. Vychoval několik reprezentantů ČR: Františka Chládka, Roberta Pelce, předal do vrcholových středisek v Novém Městě, Dukle Liberec, gymnázium Jilemnice, do Jablonce desítky odchovanců TJ VM. Dorostenecké družstvo v běhu na lyžích obsadilo v letech 1975 až 1980 třetí místo v ČR a 4 místo v ČSR. Od roku 2008 pracuje jako místopředseda TJ VM. Byl cvičitelem vysokohorské turistiky, trenérem lyžování specialista běhu 2. třídy, rozhodčí specialista pro běh na lyžích, vede kurzy rozhodčích a trenérů, je veden jako hlavní rozhodčí na přeborech ČR. Oddíl turistiky navrhuje Jiřího Baroše za jeho zásluhy o sport za rok 2012, v době jeho 75 let, odměnit titulem, za mimořádné celoživotní zásluhy o rozvoj valašskomeziříčského sportu.

 

SÍŇ SLÁVY za rok 2013

Vašků Alois
Rok narození 1939
TJ Sokol Střelná

Vašků

Pan Vašků je nositelem řady sportovních ocenění: Držitel nejvyššího TV vyznamenání: Medaile za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu. Držitel vyznamenání obce Střelná za zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu v obci.

Pan Alois Vašků veškerý svůj volný čas ve svém životě zasvětil sportu. Prakticky od založení TJ SOKOL ve Střelné je jeho členem. Po skončení kariéry aktivního fotbalisty hrál až do 60. let za staré pány TJ SOKOL Střelná a zároveň vedl družstvo žáků, které se později stalo základem pro nejúspěšnější mužstvo dospělých v novodobé historii TJ SOKOL Střelná. Významnou roli sehrál a plnil ve sportovním dění v obci od roku 1992, kdy převzal post předsedy TJ SOKOL Střelná a to v době, kdy její existence balancovala na hranici bytí a nebytí. Obrovským osobním nasazením přispěl k tomu, že se rozpadající organizace transformovala na organizaci plně fungující, jak po stránce organizační, společenské i sportovní. Představovalo to plnit úkoly vedení, hospodáře, organizačního pracovníka a mnohdy i vedoucího mužstva v jedné osobě. Bylo to období velmi náročné, a když něco „hořelo“ zapojil do práce kolem fotbalu celou svou rodinu.  Zájmy sportu prosazoval a hájil i jako člen zastupitelstva obce ve dvou volebních obdobích. Funkce předsedy TJ SOKOL Střelná se ze zdravotních důvodů vzdal na valné hromadě TJ SOKOL v roce 2007. Na této valné hromadě byl na návrh výkonného výboru TJ SOKOL Střelná jmenován čestným prezidentem TJ SOKOL Střelná.

 

SÍŇ SLÁVY za rok 2014

Mrlík Jaromír
Rok narození: 1935
Rožnovský tenisový klub

Mrlík

Narodil se ve Zlíně, Malenovicích, kde začínal od mládí se sportem. Závodně hrál kopanou, tenis, hokej, běhal na lyžích a věnoval se i lehké atletice. V současné době žije již 62 let v samém srdci Valašska Rožnově po Radhoštěm. S přibývajícími léty a získanými zkušenostmi přešel do dalších činnosti spojených se sportovním děním – trénování, rozhodčí, a organizování tenisových soutěží družstev a turnajů jednotlivců.  Jako čárový rozhodčí působil řadu let při utkáních Davisova poháru, na turnajích WTA i ATP. Několik let pracoval v řídících orgánech – předseda OTS, člen oblastního TS, člen komise výstavby ČTS, Jako organizační pracovník působil v oddílech Rožnova p. R., Zašové, TK DEZA Val. Meziříčí, kde působil 17 let. Až do svých 75 let byl aktivním účastníkem seniorských soutěží v ČR i zahraničí (Německo, Rakousko, Polsko). Stal se seniorským přeborníkem ČR – 1x ve dvouhře, 2x ve čtyřhře, 3x v mixu. I v dnešní době je stále aktivní, působí v RTK, kde organizuje turnaje ČTS a dělá hlavního rozhodčího. Motto pana Mrlíka: „Tenis je krásná hra, pokud jej nehraji já, nebo moje děti,“

 

SÍŇ SLÁVY za rok 2015

Michalík Zdeněk
Rok narození: 1941
TJ Sokol Valašská Bystřice

Michalík

Pan Zděněk Michalík je zakládajícím členem TJ Sokol Valašská Bystřice. Byl zprvu aktivním sportovcem, po ukončení činnosti působil jako předseda oddílu fotbalu a později se stal předsedou TJ. Tuto funkci vykonává dobrovolně mnoho desítek let až dosud. Zasadil se o vybudování nádherných sportovišť v obci. Ještě jako předseda MNV, z titulu své funkce, účinně ovlivňoval tělovýchovné dění v obci. Jeho činnost pro sport a turistiku si zaslouží obdiv a uznání. Několik volebních období působil i v tehdejším OV ČSTV Vsetín, zprvu jako předseda hospodářské komise, později stanul v čele okresní organizace jako předseda. Letos oslaví 75 let. Nenahraditelný člověk pro rozvoj tělovýchovy a sportu v obci, především co se týká výstavby krásných sportovních areálů. Elán ho neopouštěl ani tehdy, kdy nově vybudované sportoviště několikrát zle poničily povodně. Pro svoji kamarádskou povahu je mezi sportovci velice oblíben. V roce 2011 obdržel jmenovaný nejvyšší tělovýchovné vyznamenání – medaili za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu RS ČSTV Vsetín, dnešním OS ČUS Vsetín, z.s..

 

SÍŇ SLÁVY za rok 2016

Mgr. Miloš Drobník
Rok narození: 1943
TJ ALCEDO Vsetín, plavání

Drobník

Podílí se na výchově a sportovním růstu vsetínských plavců všech generací. Začínal v roce 1964 jako trenér v plaveckém oddílu TJ Zbrojovka Vsetín. Měl podíl na ustavení sportovních tříd. 1. září 1968 je zřízena první neoficiální ST- čtvrtá třída při ZŠ Vsetín- Rybníky kde vytvořil společně s Anastasem Kocarevem vynikající trenérský tandem. Výčet úspěchů vsetínských plavců by se dal stěží obsáhnout. S panem Drobníkem se pojí i tradiční Silvestrovské ceny Vsetína v plaveckém pětiboji či populární příměstské tábory s plaváním.  Za rok 2011 byl vyhlášen sportovní osobností města Vsetína.

 

SÍŇ SLÁVY za rok 2017

Eduard Vítek

Rok narození: 1930

Šachová legenda vsetínského šachového sportu. Aktivní hráč a později funkcionář si královskou hru velmi oblíbil. Byl funkcionář krajského i okresního šachového svazu, dlouholetým funkcionářem okresní organizace ČSTV Vsetín, pracuje ve výboru TJ MEZ Vsetín a tak by se dala jeho záslužná činnost vypočítávat dlouho.