GDPR – informace a modelové dokumenty

Jménem České unie sportu, ve spolupráci s Českým olympijským výborem, SSS ČR a ČOS,  Vám předkládáme informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Naleznete zde:

  • modelovou srovnávací analýzu pro jednooddílový (jednooborový) klub
  • modelovou srovnávací analýzu pro víceoddílový klub
  • cíle dokumentu modelové srovnávací analýzy – jak dokument využít
  • doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy
  • odpovědi na časté dotazy k GDPR – druhá vlna

Cíle modelové srovnávací analýzy

Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy

Odpovědi k otázkám GDPR_druhá vlna

Srovn. analýza jednooddílový klub

Srovn. analýza víceoddílový klub

 

I nadále Vám budeme poskytovat další informace a vzorové dokumenty (protokoly) k GDPR, jako např. modelová bezpečnostní směrnice, které by měly sloužit k postupné harmonizaci s GDPR.

Dotazy k problematice GDPR zasílejte na gdpr@cuscz.cz. Odpovědi na nejčastější dotazy jsou zpracovávány odbornou firmou v měsíčních intervalech a všechny jsou publikované na webových stránkách ČUS – https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html.

Publikováno
V rubrikách Novinky