Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 18. 03. 2021 č. 298 (dále jen „Usnesení 298“) a č. 299 (dále jen „Usnesení 299“), Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 03. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN (dále jen „Mimořádné opatření“), a Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 03. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN (dále jen „Ochranné opatření“) sdělujeme Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Více informací se dozvíte zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky