Informace pro žadatele v neinvestiční dotační výzvě Můj klub 2022

Z důvodu četných dotazů ke stavu administrace podaných žádostí v rámci neinvestiční dotační Výzvy MŮJ KLUB 2022 podává Národní sportovní agentura žadatelům tuto informaci.

Publikováno
V rubrikách Novinky