Investiční výzva Kabina 2024

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách investiční Výzvu 14/2024 Kabina 2024.

  • Výzva je zaměřena na zajištění rozvoje sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel.
  • Oproti ostatním investičním výzvám může být předmětem samostatné realizace i zázemí sportovního zařízení.
  • Kabina je určena pouze pro akce, na jejichž realizaci bude požadovaná dotace ve výši (minimálně: 500 000 korun, maximálně 2 000 000 korun)
  • Vlastní zdroje žadatele musí být minimálně ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů. Z toto musí být podíl obce, na jehož katastrálním území bude probíhat realizace, vždy alespoň 10 %.

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
2. 9. 2024 od 12:00 hod.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
29. 11. 2024 do 12:00 hod.

Publikováno
V rubrikách Novinky