Kontrola správnosti údajů ve veřejném rejstříku

Doporučujeme všem sdruženým spolkovým subjektům, aby ve vlastním zájmu provedly kontrolu zapsaných údajů ve veřejném rejstříku.

Především, zda zapsané údaje vašich sportovních organizací odpovídají skutečnému stavu a zda byly vloženy veškeré listiny, které v něm podle zákona o veřejném rejstříku, vloženy být mají.

Publikováno
V rubrikách Novinky