Kontrola správnosti údajů ve spolkovém rejstříku

Vážení sportovní přátele,

doporučujeme všem sdruženým spolkovým subjektům, aby ve vlastním zájmu provedly kontrolu zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku. Především, zda zapsané údaje Vaší sportovní organizací ve spolkovém rejstříku odpovídají skutečnému stavu a zda byly Vaší sportovní organizací do spolkového rejstříku vloženy veškeré listiny, které v něm podle zákona o veřejném rejstříku vloženy být mají.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.

Publikováno
V rubrikách Novinky