Rozjeli jsme nové webové stránky

Informujeme vás, že jsme rozjeli nové webové stránky Okresního sdružení České unie sportu Vsetín. Původní adresu http://www.rsvsetin.net/main.php již nebudeme využívat a veškeré informace, kontakty, dokumenty budou zde.

Na webu budeme přidávat informace z okresu Vsetín převážně ze sportu a kultury. Dále také všechny důležité dokumenty, které si libovolně stáhnete v daném formátu.

Publikováno
V rubrikách Novinky