Prodloužení lhůty – MŮJ KLUB

Z důvodu výpadku systému zveřejnila Národní sportovní agentura dodatek č. 2 k Výzvě Můj klub 2022, který prodlužuje termín pro podávání žádostí do 30. listopadu 2021 do 17:00 hodin.

Publikováno
V rubrikách Novinky