Programová podpora pro rok 2019 z Fondu Zlínského kraje

Informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2019 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.

Jedná se o programy:

– Program MaS01-19 Jednorázové PROJEKTY v oblasti mládeže a sportu (1. pololetí 2019)

– Program MaS02-19 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL

– Program MaS03-19 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU

Veškeré podklady k jednotlivým výše uvedeným programům (Výzvy, žádosti, čestná prohlášení, návod na stažení a instalaci programu Software602 Form Filler) naleznete na webu Zlínského kraje → Dotace Zlínského kraje → Aktuálně vyhlášené výzvy https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-v-yhlasene-vyzvy-cl-4106.html.

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít nainstalovaný program FormFiller (nebo jeho AKTUALIZOVANOU VERZI – viz níže). Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 21. 01. 2019 do 13. 02. 2019 do 16:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel jednotlivých programů.

 

Publikováno
V rubrikách Novinky