Průzkum ČUS 2024

Česká unie sportu během dubna rozeslala dotazník s letošním průzkumem. Doposud ho vyplnilo přes 1500 zástupců sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot. Rádi bychom, aby počet respondentů přesáhl číslo 2000. Zdvořile Vás tak žádáme – pokud jste dotazník ještě nevyplnili, učiňte tak prosím. Pomůžete nám s upozorněním problémů ve sportovním prostředí, s výsledky seznámíme veřejnost, politiky nebo zástupce Národní sportovní agentury.

Dotazník je určen primárně pro předsedy klubů, může ho však vyplnit také jiný zástupce klubu, který činnost spolku spravuje a je seznámen s oblastmi, na které je průzkum zaměřen – finance, dotace, příspěvky od členů, stav členské základny dětí a mládeže, kondice dětí a mládeže, management klubu, spolupráce s Českou unií sportu.

Dotazník prosím vyplňte zde – Průzkum ČUS 2024: https://forms.gle/qDPwd5B2XWGyziK58

Termín je prodloužen do neděle 5. května.

Publikováno
V rubrikách Novinky