Průzkum ČUS 2024

Česká unie sportu připravila po dvou letech další průzkum, který pomůže zmapovat aktuální situaci ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Dotazník je určen primárně pro předsedy klubů, může ho však vyplnit také jiný zástupce klubu, který činnost spolku spravuje a je seznámen s oblastmi, na které je průzkum zaměřen – finance, dotace, příspěvky od členů, stav členské základny dětí a mládeže, kondice dětí a mládeže, management klubu, spolupráce s Českou unií sportu.

Výběr odpovědí na otázky jednoduchého on-line dotazníku Vám zabere pouze několik minut.

Zdvořile Vás žádáme o součinnost s vyplněním tohoto dotazníku – výsledky z průzkumu bude ČUS prezentovat v největších českých médiích, a seznámí s nimi také Národní sportovní agenturu a politiky. Právě na základě výsledků z předchozích průzkumů ČUS se několikrát podařilo upozornit a rozhýbat řešení problémů, které komplikují klubům jejich činnost a rozvoj.

Dotazník prosím vyplňte zde – Průzkum ČUS 2024: https://forms.gle/qDPwd5B2XWGyziK58
Uzávěrka pro vyplnění dotazníku: neděle 21. dubna.
Pokud byste měli nějaké nejasnosti s dotazníkem nebo byste chtěli něco dovysvětlit, neváhejte nás kontaktovat.

Publikováno
V rubrikách Novinky