Rozhodnutí o stanovení poměru výše dotace Můj klub 2022

NSA vydala dne 8. 3. 2022 rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace. V souladu s ustanovením bodu 12.11. Výzvy a výše uvedeného NSA ke dni 8. 3. 2022 rozhodla takto: stanovuje poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,90. Kompletní informace naleznete na stránce Výzvy zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky