Stanovení poměru snížení výše dotace Výzvy Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura stanovila poměr snížení výše dotace u Výzvy Provoz a údržba 2022.

Součet celkové výše dotací všech žádostí podaných ve lhůtě dle bodu 5.3. překročil
disponibilní alokaci Výzvy.

Součet celkové výše dotací všech žádosti ve Výzvě činí: 802 390 184 Kč.
Disponibilní alokace dle Výzvy činí: 385 000 000 Kč.

V souladu s ustanovením bodu 12.11. Výzvy NSA ke dni 5. 9. 2022 rozhodla takto: stanovuje poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,50.

Poměr bude zpřesněn po zahájení administrace jednotlivých žádostí.

Více informací se dozvíte zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky