Statistické údaje ČUS začne intenzivněji využívat Český statistický úřad

Údaje o členské základně České unie sportu začíná od tohoto roku šířeji používat také Český statistický úřad, který nastudoval obsah, strukturu a způsob aktualizace Informačního systému ČUS a bude s daty dále pracovat. ČUS sdružuje více než 7 tisíc sportovních klubů a přes 70 národních sportovních svazů, což poskytuje největší veřejný přehled číselných dat o počtech členů v organizovaném sportu s možnostmi třídění údajů podle sportů, věku i místa působení.
Více informací naleznete zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky