Úhrada členských příspěvků pro rok 2020

Přehled o provedených úhradách členských příspěvků TJ/SK naleznete zde. Termín zaplacení členských příspěvků je do 30. 9. 2020.

Publikováno
V rubrikách Novinky