Výkladové stanovisko NSA k Usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020

Národní sportovní agentura v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive navazujících krizových opatření, vydává následující výkladové stanovisko k Usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu na území ČR. Výkladové stanovisko naleznete zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky