Vyúčtování dohody o Narovnání

Tento příspěvek je pro ty, kteří obdrželi Dohodu o Narovnání.

Přikládám tabulky k vyplnění na vyúčtování dohody o narovnání.

1 ČUS vyúčt Narovnání SK/TJ jednoduch 2017 – tuto tabulku vyplňujete pouze v případě, že vedete JEDNODUCHÉ účetnictví.    

1 ČUS vyúčt Narovnání SKTJ jednoduch 2017

 

1 ČUS vyúčt Narovnání SK/TJ podvoj 2017 – tuto tabulku vyplňujete v případě, že vedete PODVOJNÉ účetnictví (tato tabulka se skládá z výsledovky, souhrn. Vyúčtování a rozpisu nákladů).

1 ČUS vyúčt Narovnání SKTJ podvoj 2017

 

2 ČUS Komentář Narovnání 017 SK/TJ.

2 ČUS Komentář Narovnání 017 SKTJ

 

3 ČUS Narovnání mzdové nákl 2017 SK/TJ – vyplňujete v případě, že jste dotaci použili na mzdové náklady.

3 ČUS Narovnání mzdové nákl 2017 SKTJ

 

Vyúčtování předkládáte nejpozději do 15. 2. 2018. Čím dříve jej ale zašlete, tím lépe. Poprosím vás, abyste mi vyplněné tabulky zaslali elektronicky ještě předtím, než mi je odešlete poštou. V případě, že by tam byly nějaké chyby, upozornila bych vás tedy dopředu a nemuseli byste to poštou posílat na vícekrát.

 

Nezapomeňte na důležité body:

  1. Odevzdat nejpozději do 15. 2. 2018.
  2. Musíte mít minimálně 30% nákladů z vlastních zdrojů.
  3. Doklady prokazující využití Narovnání musí být viditelně označeny „č. 17/20/258_14.11.017“.
  4. Mzdy + odvody mohou být maximálně ve výši 35% z celkového poskytnutého Narovnání.
  5. Spotřeba materiálu může být maximálně ve výši 25% z celkového poskytnutého Narovnání.
  6. V tištěné podobě ve 2 vyhotovení s podpisy a razítky zasíláte: komentář, výsledovku, souhrnné vyúčtování, rozpis nákladů a soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech (pokud jste použili na mzdy).
  7. V tištěné podobě v jednom vyhotovení zasíláte kopie účetních dokladů týkajících se využití Narovnání (nezapomeňte všechny doklady označit „č. 17/20/258_14.11.017“).

 

Tabulka vyúčt. Narovnání – jsou zde propojené listy výsledovka, souhrn. vyúč. a rozpis nákladů. Nejprve začněte vyplňovat list „rozpis nákladů“ a výsledovka se souhrn. vyúčtováním se vám bude vyplňovat automaticky.

U výsledovky doplňujete: datum a kdo zodpovídá za SK/TJ + razítko a podpis.

U souhrnného vyúčtování doplňujete: příjemce Narovnání, IČO, telefon/mobil, e-mail, skutečně poskytnuté Narovnání, místo uložení dokladů, kdo to zpracoval, kdo za to zodpovídá a popř. revizní/kontrolní orgán + datum, podpis/y, razítko. U souhrnného vyúčtování u podpisu revizního orgánu dáváte podpis jen v případě, že máte ve stanovách vedený revizní/kontrolní orgán. V případě, že jej nemáte, tak tam podpis nedáváte.

U rozpisu nákladů doplňujete – jestli byl uplatněn nárok na odpočet DPH, datum úhrady, číslo dokladu, účel použití, materiál, energie, opravy a údržba, stočné, ostatní služby, mzdy + odvody, které byly hrazeny z Narovnání a poté z vlastních zdrojů.

Vyplňujete tedy pouze žlutě označené části těchto listů.

Publikováno
V rubrikách Novinky