Vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2019

Vážení sportovní přátele,

jen vám chci připomenout, že od 1. 12. 2019 můžete vyúčtovávat dotaci MŮJ KLUB 2019.

Manuál k vyúčtování – MUJ_KLUB_2019_manual vyuctovaní a FV.

Formulář vyúčtování (vyúčtování + finanční vypořádání) – MK2019_vyúčtování_vypořádání.

Datum pro nahrání do IS-SPORT a zaslání na MŠMT je do 15. 2. 2020 – doporučuje se však nahrání a zaslání v dřívějším termínu, a to do 31. 1. 2020.

Odkaz na stránku MŠMT: http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-3?highlightWords=formul%C3%A1%C5%99e+vy%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD.

Pokud s něčím budete potřebovat, obraťte se na nás, jsme vám plně k dispozici.

Publikováno
V rubrikách Novinky