Vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2020

Vyúčtování dotačního programu MŮJ KLUB 2020 a vypořádání se státním rozpočtem je nutné nahrát do systému IS Sport a poté odeslat v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva.

Vyúčtování dotace bude probíhat v termínu od 1. 12. 2020 do 15. 2. 2021.

Potřebné dokumenty:

Manuál vyúčtování MŮJ KLUB 2020

Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB 2020

Publikováno
V rubrikách Novinky