Vyúčtování dotačních programů

MŠMT: MŮJ KLUB

Termín vyúčtování: 15. 2. 2021

Forma: tištěná a naskenovaná elektronická zároveň

FormulářVyúčtování a vypořádání Můj klub 2020

Návod: Manuál pro vyúčtování a vypořádání dotace

Odkaz na zdrojové stránky: https://www.msmt.cz/sport-1/

NSA: COVID SPORT

Termín vyúčtování: 15. 2. 2021

Forma: naskenovaná elektronická

Formuláře: Vyúčtování dotace, Čestné prohlášení

Návod: Pokyny k vyúčtování dotace a Návod k vyplnění formuláře

Odkaz na zdrojové stránky: https://agenturasport.cz/dotace/

ZLÍNSKÝ KRAJ

Termín vyúčtování: 17. 2. 2021

MAS01-20 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU

MAS02-20 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL

MAS03-20 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU

Publikováno
V rubrikách Novinky