Vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2018

Na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání neinvestičních dotací 2018. Týká se všech příjemců dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace na základě doručeného „Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace“ (tedy i všem příjemcům dotace z Programu „Můj klub“). Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim.

Publikováno
V rubrikách Novinky