Výzva MŮJ KLUB 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Výzva MŮJ KLUB 2022 je společná jak pro výdaje na sportovní činnost, tak i na výdaje na údržbu a provoz sportovních zařízení. Zahájení příjmu žádostí bude od 21. 10. 2021 od 12:00 hodin a ukončení příjmu žádostí bude 30. 11. 2021 ve 12:00 hodin.

Veškeré informace se dozvíte zde.

Výzva MŮJ KLUB 2022

 

Publikováno
V rubrikách Novinky