Změna u dohody o provedení práce

Zaměstnavatelům evidujícím DPP přináší zákon č. 163/2024 Sb. novou povinnost v oblasti pojištění. Jedná se o evidenci všech dohod o provedení práce a hlášení příjmů z těchto dohod České správě sociálního zabezpečení. Právní úprava vstoupila v účinnost 1. 7. 2024, v průběhu července se musí zaměstnavatelé u ČSSZ zaregistrovat.

Další změny se navíc na zaměstnavatele chystají od 1. 1. 2025.

CO SE MĚNÍ OD 1. 7. 2024?
Nová právní úprava ukládá povinnost registrovat všechny zaměstnance na DPP, a proto je ze zákona
nutná i registrace těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance s DPP, jimž účast na
pojištění nikdy nevznikla.
TJ/SK, které mají uzavřené tzv. celoroční dohody (dohody na období kalendářního roku), se musí na
ČSSZ přihlásit od 1.7. do 31.7.2024. Ostatní – doposud neregistrované TJ/SK – se budou od léta přihlašovat na „sociálce“ nejpozději do 8 kalendářních dnů od vzniku zaměstnávání osob na DPP, tedy od dne nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání.

PŘIHLÁŠKA ZAMĚSTNAVATELE
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu Přihláška do registru zaměstnavatelů.

ODHLÁŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE
Zaměstnavatel je také povinen se odhlásit na předepsaném tiskopisu Odhláška z registru zaměstnavatelů, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem, popřípadě ode dne zániku, pokud došlo k zániku zaměstnavatele.

Změny u DPP od 1. 7. 2024.

Publikováno
V rubrikách Novinky