!Zveřejnění výroční zprávy do IS-SPORT!

Upozorňujeme všechny SK/TJ, které obdržely dotaci MŠMT za rok 2020 na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2020 do data 30. 6. 2021.

Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT – https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace.

Výroční zpráva se skládá ze dvou částí – textové a finančního výkazu (rozvahy a výsledovky – můžete si je stáhnout z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu má schválit valná hromada.

V případě, že SK/TJ z důvodu pandemie COVID-19 přesunula valnou hromadu na pozdější termín, tak SK/TJ ve výroční zprávě pro MŠMT uvede, že výroční zprávu schválil výkonný výbor a že výroční zpráva bude na programu jednání valné hromady ve druhém pololetí letošního roku. Upozorňujeme SK/TJ, že je potřeba schválení výroční zprávy uvést do zápisu z valné hromady a usnesení, výroční zpráva musí být podepsána statutárním zástupcem.

 

Publikováno
V rubrikách Novinky