Zpravodaj ČUS 07_2022

Vážení přátele, byl vydán nový díl zpravodaje ČUS 07_2022. Celé znění tohoto zpravodaje naleznete zde.

Publikováno

Běh okolo Soliska – 23. ročník

V rámci projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi se dne 10. 9. 2022 (sobota) uskutečnila akce Běh okolo Soliska – 23. ročník.

Publikováno

Valašský pohár MTB-XC 2022

V rámci projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi se dne 10. 9. 2022 (sobota) uskutečnila akce Valašský pohár MTB-XC 2022.  

Publikováno

Stanovení poměru snížení výše dotace Výzvy Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura stanovila poměr snížení výše dotace u Výzvy Provoz a údržba 2022. Součet celkové výše dotací všech žádostí podaných ve lhůtě dle bodu 5.3. překročil disponibilní alokaci Výzvy. Součet celkové výše dotací všech žádosti ve Výzvě činí: 802 390 184 Kč. Disponibilní alokace dle Výzvy činí: 385 000 000 Kč. V souladu s ustanovením bodu 12.11.…

Publikováno

Investiční výzvy NSA

Národní sportovní agentura vypsala investiční výzvy. Jedná se o: Výzva 18/2022 – Regiony SK/TJ 2022 a Výzva 19/2022 – Regiony ÚSC 2022. Zahájení příjmu žádostí: 15. 9. 2022 od 12:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí: 16. 10. 2022 do 12:00 hodin.

Publikováno

!POZOR! Nová povinnost ve Výzvách NSA

Ve všech nových Výzvách, tj. nyní Provoz a údržba a Můj Klub – 2. kolo, je nová povinnost žadatele, která je považovaná za neodstranitelnou vadu žádosti. Jedná se o to, že pokud žádost za žadatele podává jiný člen statutárního orgánu (například, kdy je kolektivním statutárním orgánem předseda a místopředseda nebo celý výkonný výbor ) nežli předseda, musí mít…

Publikováno

2. kolo dotační výzvy MŮJ KLUB 2022 včetně dodatku

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu 14/2022 Můj klub 2022 – 2. kolo. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Alokace výzvy je 65 000 000 Kč. Zahájení příjmu žádostí: 11. 8. 2022 od 12:00 hod. Ukončení příjmu žádostí: 12.…

Publikováno