Dodatek č. 1 Výzvy MŮJ KLUB 2021

Vážení sportovní přátele,

NSA vydala Dodatek č. 1 k dotačnímu programu MŮJ KLUB 2021. Zároveň vyhověli požadavkům sportovního prostředí a posunuli lhůtu pro podání žádosti ve výzvě Můj klub od 22.října do 16.listopadu tak, aby měli sportovní organizace dostatek prostoru se v novém prostředí Rejstříku sportu zorientovat a zkontrolovat zapsané údaje o sportovní organizaci, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních.

Dodatek č. 1 Výzva MŮJ KLUB 2021

Publikováno
V rubrikách Novinky