Dodatek č. 2 k Výzvě 12/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč

Z důvodu výpadku systému a pozastavení příjmu žádostí ve Výzvě 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ – investice nad 10 mil. Kč dne 16. 10. 2023 se posouvá datum ukončení příjmu žádostí na 1. 11. 2023 do 12:00 hod.

Výzva 12/2023
Dodatek č. 2

Publikováno
V rubrikách Novinky