Tipsport Sportuj s námi 2024!

Projekt Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2024.
Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají finanční příspěvek a podporu mediálních partnerů.
Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář).

Přihláška

Přihlášení do projektu pro rok 2024 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Publikováno
V rubrikách Novinky