Dotační program PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

NSA vypsala dotační výzvu PROVOZ A ÚDRŽBA 2022. Tato výzva pomůže sportovním klubům s náklady na provoz sportovišť, především se zvyšujícími se cenami energií.

Alokace výzvy je 385 000 000 Kč.

Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 12:00 hod.

Znění výzvy

Dodatek č. 1

Portál Národní sportovní agentury

Veškeré informace se dozvíte zde.

 

Publikováno
V rubrikách Novinky