Informace pro žadatele v neinvestiční dotační výzvě MŮJ KLUB 2022

Z důvodu častých dotazů ohledně stavu administrace podaných žádostí v rámci neinvestiční dotace MŮJ KLUB 2022 podává NSA tuto informaci: „Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 probíhá od počátku roku 2022 a vyplácení žádostí bylo spuštěno ihned ve chvíli, kdy to bylo Národní sportovní agentuře umožněno po ukončení rozpočtového provizoria.“

Aktuálně je ke dni 1. 8. 2022 ve Výzvě Můj klub 2022 vydáno 3 307 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyplaceno 769 207 390 Kč.

Veškeré informace se dozvíte zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky