Evidence cizinců – MŮJ KLUB 2023

Pro zájemce o dotaci MŮJ KLUB 2023 informace k evidování cizinců v rejstříku sportu.

1.Krok – cizinci do 15ti let:

K zaevidování do rejstříku sportu (RS)  potřebují zadat: jméno + příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu + státní příslušnost. Proces ověřování: sportovní klub zapíše do RS a následně RS komunikuje s Registrem obyvatel (ROB), kde porovnává osobní údaje. Ideální stav u takového sportovce v RS bude pak „ověřen“. Pokud ovšem takového sportovce systém „neověří“ ani  (do druhého dne, může tam být systémové zpoždění),přesto že je to cizince ze schengenského prostoru  měl by takový cizinec vstoupit do žádosti pouze, pokud bude mít účast na 6ti soutěžích, tzn. Měl by být oprávněný  do té vyšší kategorie pro účely dotace. Pokud ale není v katagorii  účasti na 6 soutěžích, není možno ho v dotaci uplatňovat. Je to proto, že NSA mám možnost z dostupných veřejných zdrojů účast na soutěžích u takového sportovce zkontrolovat sama, nebo vyzve následně klub k doložení této skutečnosti.

2. Krok – cizinci nad 15 let:

do systému je potřeba opět uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, státní příslušnost, případně r.č., pokud ho má cizinec přiděleno (pokud ho má, dá se předpokládat, že má i trvalý pobyt). Trvalý pobyt dokládá průkazem: „Průkaz o povolení k trvalému pobytu“ (vypadá jako občanský průkaz). Pouze pokud ho systém ROB ověří a má tedy stav „ověřen“, tak pak je možno i s takovým sportovcem žádat o dotaci (za splnění těch daných podmínek Výzvy samozřejmě). Pokud tedy cizinec nemá na území ČR trvalý pobyt, nelze na něj v dotaci žádat nic, neboť ho systém ROB neověří.

Publikováno
V rubrikách Novinky