Výzva Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 14 let (ročníky 2020 – 2009).

Sportovce je možné do dotace zařadit pouze tehdy, pokud nebyl zařazen v rámci žádosti o poskytnutí dotace ve Výzvě 21/2022 – Můj Klub 2023.

Zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2022 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2022 do 12:00 hod.

Více informací včetně požadovaných příloh naleznete zde.

Znění Výzvy

 

 

Publikováno
V rubrikách Novinky