Finanční výkazy

Jednou z povinností členství v OS ČUS je doplnění finančních výkazů. Tímto Vás tedy žádáme abyste do 15. 4. 2022 vložili do Informačního systému ČUS (https://iscus.cz/login) účetní výkazy SK/TJ.

Podvojné účetnictví – rozvaha a výsledovka.

Jednoduché účetnictví – výkaz majetku a přehled o příjmech a výdajích.

V IS ČUS si SK/TJ vybere buď jednoduché nebo podvojné účetnictví, provede zápis údajů a potvrdí tlačítkem „uložit“. Po uložení je ještě třeba odeslat výkaz tlačítkem „ODESLAT“, který naleznete v záložce výkazy.

Publikováno
V rubrikách Novinky