Informace ohledně Výzvy – Provoz a údržba 2021

NSA začala vyplácet dotace ve Výzvě Provoz a údržba. Vzhledem k celkovému množství podaných žádostí a k vysoké míře chybovosti, která byla zjištěna, byl stanoven postup ve vyplácení žádostí.

Více informací naleznete zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky