Informační systém ČUS – Finanční výkazy

Nezapomeňte, že do 31. 3. 2018 máte vyplnit finanční výkazy do IS ČUS. 

V rozvaze je nové tlačítko, které umožňuje překlopit konečné stavy z předcházejícího roku na počáteční. Toto tlačítko se neobjevuje ve dvou případech:

1) Pokud nemám vyplněnou rozvahu v minulém roce.

2) Pokud jsem přešel na jiný typ účetnictví.

Publikováno
V rubrikách Novinky