Investiční výzvy pro rok 2023

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých webových stránkách investiční výzvy pro rok 2023.

Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč
Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2023 od 12:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023 do 12:00 hodin

Výzva 12/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč
Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2023 od 12:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023 do 12:00 hodin

Výzva 13/2023 – Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023
Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2023 od 12:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023 do 12:00 hodin

Výzva 14/2023 – Nadregionální sportovní infrastruktura 2023
Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2023 od 12:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023 do 12:00 hodin

Publikováno
V rubrikách Novinky