Investiční výzvy pro rok 2024

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila čtyři investiční výzvy pro rok 2024:
4/2024 Regiony 2024 – investice pod 10 mil. Kč
05/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – výstavba
06/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení
7/2024 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2024

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ těchto výzev
2.4. 2024 od 12:00 hod.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ těchto výzev
2.5. 2024 do 12:00 hod.

Detailnější informace naleznete v jednotlivých výzvách na stránkách NSA.

Publikováno
V rubrikách Novinky