Národní sportovní agentura vydala dodatky k investičním výzvám 2024

Národní sportovní agentura dodatkem č. 1 upřesňuje znění u výzev 04/202405/202406/2024 a 07/2024.

U všech výzev se zároveň z technických důvodů posouvá datum zahájení a ukončení příjmu žádostí, a to od 5. 4. 2024 do 6. 5. 2024.

Publikováno
V rubrikách Novinky