Kontrolní komise OS ČUS Vsetín, z. s. zvolila svého předsedu

Kontrolní komise OS ČUS Vsetín, z. s. se sešla ke své první schůzi dne 17. 9. 2020. Ze svého středu si zvolila na období 2020 – 2024 za předsedu Jana Mazáče.

Výsledek hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0.

Publikováno
V rubrikách Novinky