Výkonný výbor OS ČUS Vsetín, z. s. si zvolil svého předsedu a místopředsedu

Výkonný výbor OS ČUS Vsetín, z. s. se sešel ke své první schůzi dne 17. 9. 2020. Ze svého středu si zvolil na období 2020 – 2024 předsedu a místopředsedu.

Předseda: Stanislav Volek

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Místopředseda: Jiří Šimoník

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Publikováno
V rubrikách Novinky