MAS01-22 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU

Ve dnech 16. 5. 2022 až 8. 6. 2022 do 16:00 hodin (2. kolo) můžete žádat o dotační program Zlínského kraje, který je zaměřen na Realizaci jednorázových sportovních a mládežnických projektů:

  • Realizace sportovních a mládežnických nadregionálních projektů (tj. projektu se účastní
    více krajů, jedná se o republikový projekt nebo projekt s mezinárodní účastí).
  • Realizace sportovních a mládežnických regionálních projektů (tj. projektu se účastní
    pouze osoby ze Zlínského kraje a zároveň mají větší než místní dopad).

Termín fyzické realizace projektu: 1. 7. – 31. 12. 2022 (2. kolo).

Veškeré informace se dozvíte zde.

Publikováno
V rubrikách Novinky