MŠMT vyhlásilo program „Můj klub“ na rok 2018

Dne 1.12.2017 zveřejnilo MŠMT na svých webových  stránkách nový dotační program pro sportovní prostředí pod názvem „Můj klub 2018“.

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení.

Program MŮJ KLUB se vyhlašuje na období roku 2018. Termín pro podání žádostí v listinné i elektronické verzi včetně všech povinných příloh je 29. prosince 2017.

Formulář k podání žádosti bude v systému is-sport dostupný nejpozději 6.12.2017.

Více informací se dozvíte zde.

 

Publikováno
V rubrikách Novinky